СТРЕЧ ФОЛИО ЗА БАЛИРАНЕ

Агростреча се използва в много страни по света.Предлагания от нас аграстреч е съвместим с всички опаковки и дава отлични резултати при всички видове култури тежки или леки.
С аграстреча се подобрява бариерата за кислоро и подобряване на качеството на силажа. Това дава по-добри резултати при животните, което води до увеличаване на печалбите.

Предлага се в разцветки черни, зелени и бели и ролки с размери 750мм/1500м и 500мм/1800м